Základní umělecká škola Františka Drdly
Taneční obor

Taneční obor

Datum: 2.2.2017

Prezentační video TO

Základy tanečního oboru nebo-li tzv. „baletu“ na naší škole vytvořily v 60.-70. letech paní učitelky Dana Plottová a Jiřina Pohanková.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V taneční „přípravce“ se děti učí zpravidla od 5 let při prvních váhavých tanečních krůčcích zvládat správné držení těla, základy gymnastických prvků a ve spolupráci s klavíristou hudebně-rytmickou průpravu formou tanečních her se závoji, míčky, kroužky a švihadly.

Od 1. ročníku se žáci seznamují s technikami klasického, lidového tance a současného moderního tance. Nedílnou součástí každé taneční lekce je kromě všestranného pohybového rozvoje dětí i rozvoj jejich tvořivých schopností formou taneční improvizace. Tanec dětem prohlubuje schopnost citlivého estetického vnímání a společná tvorba choreografie ve skupině posiluje jejich schopnost týmové spolupráce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Každého půl roku se žáci a žákyně tanečního oboru představují ve svých choreografiích na jevišti Městského divadla a někteří žáci a žákyně se účastní soutěží a přehlídek v tanečním souboru „GEN ZUŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU“, který se řadí svými výsledky mezi nejlepší soubory neprofesionálního scénického tance v republice. Tanečnice Genu bývají často úspěšné na krajských přehlídkách a jsou vybírány do celostátních přehlídek scénického tance (fotogalerie tanečnic: http://zuszrns.rajce.net). Některé bývalé talentované žačky tanečního oboru tančí v divadlech nebo studují na tanečních konzervatořích – např. Libuše Haraštová-Hůlková, Barbora Procházková (Duncan Centre Praha), Monika Mašterová (státní konzervatoř Praha).

SAM_0713m

Taneční sezónu tanečnice se svými učitelkami Hanou Ludvíkovou a Jitkou Háskovou každoročně zahajují v září koncertem „GEN Jeřabinám“, který je součástí kulturního festivalu  Města Žďár nad Sázavou „Slavnosti jeřabin“. V říjnu a listopadu připravují taneční vystoupení pro „Adventní koncert tanečního oboru“, který se koná v divadle na začátku prosince. V jarních měsících žákyně a žáci se svými učitelkami pravidelně připravují koncerty pro děti z mateřských a základních škol. Vyvrcholením školního roku je „Závěrečný koncert tanečního oboru“ se závěrečnými autorskými choreografiemi absolventek.

_DSC6419

Díky finanční podpoře především Města Žďáru nad Sázavou, Kraje Vysočina  a Ministerstva kultury ČR byl taneční obor v čele s H. Ludvíkovou 10 let organizátorem krajské postupové přehlídky scénického tance dospělých „Tanec, tanec…Žďár“, v roce 2016 to byl již XXI. ročník.

_DSC6141

Dotace z fondu Kraje Vysočina umožňují vybraným tanečnicím se účastnit celostátních přehlídek dětského scénického tance v Kutné Hoře a celostátních přehlídek scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve školním roce 2015/16 započali žáci a žákyně tanečního oboru novou tradici … oslavu Mezinárodního dne tance, který se po celém světě slaví 29. dubna. Tanečnice i letos chtějí navázat na loňskou zdařilou akci, kdy svátek tance oslavily v Muzeu nové generace v Zámku ve Žďáře nad Sázavou tanečně historickou procházkou s názvem „Cesta za světlem“. V roce 2017 si připravují tanečnice improvizace „site specific“ v duchu barokní hudby.

cesta za svetlem5

Zároveň se připravují na celostátní akci dne 30. května 2017 „ZUŠ OPEN“, kterou nadace Magdaleny Kožené organizuje na podporu existence a činnosti základního uměleckého školství v ČR.

PICT0007