Základní umělecká škola Františka Drdly
Plesohrátky 2016