Základní umělecká škola
Františka Drdly
Příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou

Aktuální informace ze života školy - hlavní strana webu

Důležitá upozornění pro naše žáky a jejich rodiče:

Vážení rodiče, milí žáci ZUŠ,
jsme potěšeni, že od středy 25. listopadu 2020 dochází ke změně dosavadního způsobu vyučování na ZUŠ. Věříme, že i pro naše žáky a jejich zákonné zástupce bude tato zpráva pozitivní změnou ke kvalitnější výuce.
Výuka žáků probíhá od 25.11.2020 i nadále distančně, ale je umožněna prezenční výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagog a jeden žák). U konzultace může být přítomen i zákonný zástupce.
Toto opatření bude přínosem hlavně pro individuální hudební obor, využít jej mohou však i učitelé hromadných oborů (výtvarný, taneční a literárně dramatický) na individuální výuku svých žáků.
Další informace poskytnou našim žákům jejich vyučující.

S přáním všeho dobrého a především zdraví
Mgr. Dana Foralová, ředitelka ZUŠ

 

Dokumenty o distanční výuce na ZUŠ 

Rozhodnutí  Krajské hygienické stanice  30.9.2020

Vyjádření MŠMT k výuce na ZUŠ od 5.10.2020

Informace z MŠMT ze dne 13. 10. 2020

Distanční výuka na ZUŠ do 20.11.2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

Organizace výuky po 25.11.2020

 

Úkoly pro distanční výuku hudební nauky od 5. 10. 2020.

Vypracované a podepsané úkoly můžete oscanovat či ofotit a poslat na emailovou adresu svého vyučujícího učitele hudebních nauk.

5. - 9. 10. 2020:

HN 5.10. 1.roč

HN 5.10. 2.roč

HN 5.10. 3.roč

HN 5.10. 4.roč

HN 5.10. 5. roč

12. - 16. 10. 2020

HN 12.10. 1. roč

HN 12.10. 2.roč

HN 12.10. 3. roč

HN 12.10. 4.roč

HN 12.10. 5. roč

19. - 23. 10. 2020

HN 19.10. 1.roč

HN 19.10. 2.roč

HN 19.10. 3.roč

HN 19.10. 4.roč

HN 19.10. 5. roč

Texty k prac. listu 19.10. 5. roč

2.11. - 6.11.2020

HN 2.11. 1. roč

HN 2.11. 2.roč

HN 2.11. 3. roč

HN 2.11. 4. roč

HN 2.11. 5. roc

9.11. - 13.11.2020

HN 9.11. 1. roc

HN 9.11. 2.roč

HN 9.11. 3. roč

HN 9.11. 4.roč

HN 9.11. 5. roč

16. 11. - 20. 11. 2020

HN 16.11. 1. roč.

HN 16.11. 2.roč.

HN 16.11. 3. roč.

HN 16.11. 4.roč.

HN 16.11. 5. roč.

23. - 27. 11. 2020

HN 23.11. 1. roc

HN 23.11. 2.roč

HN 23.11. 3. roc

HN 23.11. 4.roč

HN 19.10. 5. roč

Dotace na pomůcky ZUŠ 2020

ZUŠ Františka Drdly požádala v dotačním programu Fondu Vysočiny KÚ Kraje Vysočina o dotaci na pomůcku do výuky souborové hry - orchestru ZUŠ. Jednalo se o sadu tympánů v celkové výši 119.818 Kč.

Kraj Vysočina podpořil tento počin částkou 82 000 Kč, ZUŠ F. Drdly dodala zbylou částku. Tympány byly školou již zakoupeny a po znovuotevření souborové hry po koronavirové pauze se stanou nepřehlédnutelným hudebním nástrojem v orchestru školy. 

IMG_20200518_164147

Poděkování všem sponzorům za klavír August Förster

Šablony II.

Projekt ŠABLONY II. je spolufinancován Evropskou unií. Přináší do škol (tentokrát i do základních uměleckých škol) zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

img.obrazky.cz

Také ZUŠ Františka Drdly se od 1. ledna 2019 se zapojila do dotačního programu na rozvoj a posilování klíčových kompetencí ve vzdělávání Šablony II.

Během dvou let budeme realizovat a naplňovat jednotlivé vybrané šablony:

Školní asistent bude zapojen do každodenní praxe ve škole a bude pomáhat jak žákům, tak učitelům ve výuce i v přípravě na vyučování

Naši učitelé se budou vzdělávat v oblasti ICT a ve výuce cizích jazyků

Odborníci z praxe pomohou a poradí našim učitelům přímo při výuce

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol pomůže našim učitelům nahlédnout do běžné praxe na jiné škole podobného zaměření

Projektový den mimo školu umožní našim žákům a jejich pedagogům nahlédnout do atraktivních uměleckých prostředí, pozorovat je a případně se také aktivně zapojit do umělecké tvorby

Komunitně osvětová setkání umožní žákům, jejich rodičům, pedagogům i ostatním zájemcům setkat se s aktuálními tématy, která by je mohla zajímat

Plakát - Šablony II.

listopad

Měsíční plán

právě je 30.11.2020

  • listopad