Základní umělecká škola
Františka Drdly
Příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou

Aktuální informace ze života školy - hlavní strana webu

 

Přijímání nových žáků pro školní rok 2021/22

Na ZUŠ proběhly dvě kola talentových průzkumů. Nově přijatí žáci budou zveřejněni pod číselnými kódy, které obdrželi rodiče u talentových průzkumů, ve čtvrtek 24. 6. 2021 na tomto místě webu a na venkovní nástěnce ZUŠ.

 

Organizace výuky po 24. 5. 2021

Vážení rodiče žáků ZUŠ Františka Drdly, milí žáci,
rádi vám sdělujeme příjemnou zprávu, na kterou jsme dlouho čekali - od pondělí 24. 5. 2021 můžeme vyučovat naše žáky kolektivních předmětů hudebního oboru (nauky, soubory) a hromadných oborů (výtvarného, tanečního, literárně-dramatického) v režimu do 10 žáků bez nutnosti testování.
V některých naukách, souborech a hromadných oborech je však počet žáků vyšší než 10, proto prosím vyčkejte na informaci od vyučujícího vašeho dítěte, který vám sdělí, jak bude výuka v příštím týdnu organizována.

Individuální výuka v hudebním oboru zůstává nezměněna.

Za kolektiv učitelů ZUŠ
Mgr. Dana Foralová, ředitelka ZUŠ Františka Drdly

Ve Žďáře nad Sázavou 20. 5. 2021

Úkoly pro distanční výuku hudební nauky 

Naleznete zde.

Nadace Karla Komárka - sbírka na piano pro ZUŠ Františka Drdly dopadla úspěšně !

V září letošního roku naše škola požádala (BcA. František Dvořák, MgA. Jitka Benešová, Mgr. Pavel Schmidt) o nové pianino. Odborná komise Nadace Karla Komárka pak rozhodla, že i naší škole pomůže získat nový klávesový nástroj. Nadace po rozdělení všech zakoupených pianin, původně určených pro Čínu,  poté vypsala ještě veřejnou sbírku pro drobné přispěvatele ve prospěch všech 56 potřebných škol, včetně té naší.  Nové pianino potřebuje naše škola do multifunkční učebny, kde se vyučuje hra na klavír, hudební nauka, výuka pěveckých sborů a pořádají se zde i třídní besídky. V únoru 2021 obdržela naše škola radostnou zprávu, že peníze na nové pianino se podařilo získat, takže ZUŠ Františka Drdly obdrží v nejbližších týdnech zcela nový a kvalitní nástroj Petrof v hodnotě 219.000 Kč, který výrazně omladí "klávesový park" školy, neboť všechna pianina ve škole jsou stará více než 40 let.

MOC DĚKUJEME !!!

Děkujeme, pokud využijete  příležitost přispět šikovným dětem i v jiných městech, na které se prozatím nedostalo, rozvíjet svůj talent a věnujete libovolnou finanční částku na účet sbírky, více na: https://pianadoskol.cz/…vou

 

Motivační video ke sbírce na piano

Šablony II.

Projekt ŠABLONY II. je spolufinancován Evropskou unií. Přináší do škol (tentokrát i do základních uměleckých škol) zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

img.obrazky.cz

Také ZUŠ Františka Drdly se od 1. ledna 2019 se zapojila do dotačního programu na rozvoj a posilování klíčových kompetencí ve vzdělávání Šablony II.

Během dvou let budeme realizovat a naplňovat jednotlivé vybrané šablony:

Školní asistent bude zapojen do každodenní praxe ve škole a bude pomáhat jak žákům, tak učitelům ve výuce i v přípravě na vyučování

Naši učitelé se budou vzdělávat v oblasti ICT a ve výuce cizích jazyků

Odborníci z praxe pomohou a poradí našim učitelům přímo při výuce

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol pomůže našim učitelům nahlédnout do běžné praxe na jiné škole podobného zaměření

Projektový den mimo školu umožní našim žákům a jejich pedagogům nahlédnout do atraktivních uměleckých prostředí, pozorovat je a případně se také aktivně zapojit do umělecké tvorby

Komunitně osvětová setkání umožní žákům, jejich rodičům, pedagogům i ostatním zájemcům setkat se s aktuálními tématy, která by je mohla zajímat

Plakát - Šablony II.

červen

Měsíční plán

právě je 23.6.2021

  • červen