Základní umělecká škola
Františka Drdly
Příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou

Aktuální informace ze života školy - hlavní strana webu

Vážení rodiče žáků ZUŠ Františka Drdly, milí žáci,

v pátek 7. května jsme obdrželi z MŠMT oznámení, podle kterého mohou školy typu ZUŠ od pondělí 10. 5. 2021 vyučovat své žáky nejen v režimu 1 žák na 1 učitele, ale nově také ve skupinách po 3 žácích.
Po mnoha měsících vítáme zařazení většího počtu žáků do prezenční výuky. Od rána proto hledáme co nejvhodnější řešení v každém uměleckém oboru a u každého učitele, ale věřte nám, že je to někdy opravdu velmi složité, neboť počet tří žáků nám mnohde velmi komplikuje situaci. Každopádně se snažíme a učitelé ZUŠ Vás budou průběžně informovat, jakým způsobem výuka v kolektivních předmětech hudebního oboru (nauka, soubory školy) a hromadných oborech (VO, TO, LDO) v příštím týdnu proběhne.
Individuální výuka v hudebním oboru zůstává nezměněna.

Děkujeme za pochopení celé této velmi složité situace, kterou bohužel musíme řešit takto rychle a na poslední chvíli.

Těšíme se osobní shledání s našimi dalšími žáky při prezenční výuce.

Mgr. Dana Foralová, ředitelka ZUŠ Františka Drdly

Ve Žďáře nad Sázavou 7.5.2021


 

Přijímání nových žáků pro školní rok 2021/22   

se uskuteční podle aktuální koronavirové situace nejdříve od 2.poloviny května až do 1. poloviny června 2021 - prozatím vypsané termíny jsou hned pod tímto textem, ale mohou se ještě s ohledem na aktuální situaci změnit.  Proto sledujte naše webové stránky v tomto místě, kde budou zveřejněny ihned nejaktuálnější informace.

Pokud rodiče chtějí, mohou prozatím vyplnit přihlášku do příslušného uměleckého oboru (zde na webu v sekci "O škole") a zaslat ji oscanovanou či ofocenou na email ředitelky školy Mgr. Dany Foralové, nebo vyplněnou přihlášku poslat poštou či osobně vhodit do poštovní schránky ZUŠ Františka Drdly. Vyplněnou přihlášku je možné též vzít s sebou k přijímacím zkouškám. Ostatní zájemci obdrží tento tiskopis v ZUŠ a zde jej na místě vyplní.

Zde   Termíny přijímání nových žáků

Zde   Požadavky jednotlivých uměleckých oborů k přijímacímu pohovoru

Zde   Plakát přijímání nových žáků 2021

 

Úkoly pro distanční výuku hudební nauky 

Naleznete zde.

 

Nadace Karla Komárka - sbírka na piano pro ZUŠ Františka Drdly dopadla úspěšně !

V září letošního roku naše škola požádala (BcA. František Dvořák, MgA. Jitka Benešová, Mgr. Pavel Schmidt) o nové pianino. Odborná komise Nadace Karla Komárka pak rozhodla, že i naší škole pomůže získat nový klávesový nástroj. Nadace po rozdělení všech zakoupených pianin, původně určených pro Čínu,  poté vypsala ještě veřejnou sbírku pro drobné přispěvatele ve prospěch všech 56 potřebných škol, včetně té naší.  Nové pianino potřebuje naše škola do multifunkční učebny, kde se vyučuje hra na klavír, hudební nauka, výuka pěveckých sborů a pořádají se zde i třídní besídky. V únoru 2021 obdržela naše škola radostnou zprávu, že peníze na nové pianino se podařilo získat, takže ZUŠ Františka Drdly obdrží v nejbližších týdnech zcela nový a kvalitní nástroj Petrof v hodnotě 219.000 Kč, který výrazně omladí "klávesový park" školy, neboť všechna pianina ve škole jsou stará více než 40 let.

MOC DĚKUJEME !!!

Děkujeme, pokud využijete  příležitost přispět šikovným dětem i v jiných městech, na které se prozatím nedostalo, rozvíjet svůj talent a věnujete libovolnou finanční částku na účet sbírky, více na: https://pianadoskol.cz/…vou

 

Motivační video ke sbírce na piano

Šablony II.

Projekt ŠABLONY II. je spolufinancován Evropskou unií. Přináší do škol (tentokrát i do základních uměleckých škol) zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

img.obrazky.cz

Také ZUŠ Františka Drdly se od 1. ledna 2019 se zapojila do dotačního programu na rozvoj a posilování klíčových kompetencí ve vzdělávání Šablony II.

Během dvou let budeme realizovat a naplňovat jednotlivé vybrané šablony:

Školní asistent bude zapojen do každodenní praxe ve škole a bude pomáhat jak žákům, tak učitelům ve výuce i v přípravě na vyučování

Naši učitelé se budou vzdělávat v oblasti ICT a ve výuce cizích jazyků

Odborníci z praxe pomohou a poradí našim učitelům přímo při výuce

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol pomůže našim učitelům nahlédnout do běžné praxe na jiné škole podobného zaměření

Projektový den mimo školu umožní našim žákům a jejich pedagogům nahlédnout do atraktivních uměleckých prostředí, pozorovat je a případně se také aktivně zapojit do umělecké tvorby

Komunitně osvětová setkání umožní žákům, jejich rodičům, pedagogům i ostatním zájemcům setkat se s aktuálními tématy, která by je mohla zajímat

Plakát - Šablony II.

květen

Měsíční plán

právě je 14.5.2021

  • květen