Základní umělecká škola
Františka Drdly
Příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou

Aktuální informace ze života školy

Vážení rodiče, milí žáci,

ZUŠ Františka Drdly je stejně jako ostatní ZUŠ v České republice od pondělí 16. března 2020 uzavřena a žákům je vstup do školy zakázán. Učitelé školy budou v průběhu týdne své žáky kontaktovat přes telefony a emaily a dohodnou se s nimi individuálně na dalším distančním výukovém postupu.

Prosíme rodiče, aby průběžně sledovali emaily a telefonní kontakty, které sdělili naší škole tak, aby naši učitelé mohli co nejdříve navázat kontakt se svými žáky.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dana Foralová, ředitelka ZUŠ dne 16. 3. 2020

Domácí úkoly pro hudební nauky:

1.ročník:

HN 16.3. 1.roč.

HN 23. 3. 1.roč.

2.ročník:

HN 16.3. 2. roč.

HN 23.3. 2.roč.

3.ročník:

HN 16.3. 3.roč.

HN 23.3 3.roč.

4.ročník:

HN 16.3. 4. roč.

HN 23.3., 4.roc

5.ročník:

HN 16.3. 5.roč.

HN 23.3. 5.roč.

Úkoly pro DPS Žďáráček a přípravný sbor Žďáráčku jsou nachystány na webu: www.zdaracek.cz

Další mimořádná opatření ve městě Žďár nad Sázavou sledujte přímo na stránkách našeho města.

 

 

Soutěž O žďárského muzikanta 2020

Talentové průzkumy pro přijetí nových žáků do školního roku 2020/21 proběhnou 19. a 27. května 2020 od 16.00 v budově školy. Více informací na začátku května zde na webu ZUŠ.

Plesohrátky 15. 2. 2020

Plesohrátky 2020

 

Poděkování všem sponzorům za klavír August Förster

Šablony II.

Projekt ŠABLONY II. je spolufinancován Evropskou unií. Přináší do škol (tentokrát i do základních uměleckých škol) zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

img.obrazky.cz

Také ZUŠ Františka Drdly se od 1. ledna 2019 se zapojila do dotačního programu na rozvoj a posilování klíčových kompetencí ve vzdělávání Šablony II.

Během dvou let budeme realizovat a naplňovat jednotlivé vybrané šablony:

Školní asistent bude zapojen do každodenní praxe ve škole a bude pomáhat jak žákům, tak učitelům ve výuce i v přípravě na vyučování

Naši učitelé se budou vzdělávat v oblasti ICT a ve výuce cizích jazyků

Odborníci z praxe pomohou a poradí našim učitelům přímo při výuce

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol pomůže našim učitelům nahlédnout do běžné praxe na jiné škole podobného zaměření

Projektový den mimo školu umožní našim žákům a jejich pedagogům nahlédnout do atraktivních uměleckých prostředí, pozorovat je a případně se také aktivně zapojit do umělecké tvorby

Komunitně osvětová setkání umožní žákům, jejich rodičům, pedagogům i ostatním zájemcům setkat se s aktuálními tématy, která by je mohla zajímat

Plakát - Šablony II.

Schválený rozpočet PO ZUŠ F. Drdly na rok 2020

 

 

 

 

 

 

březen

Měsíční plán

právě je 29.3.2020