Základní umělecká škola
Františka Drdly
Příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou

Aktuální informace ze života

Výsledky ankety z února 2019 pro žáky ZUŠ F. Drdly a jejich rodiče

Žáci ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou a jejich rodiče byli v únoru letošního roku osloveni s prosbou o několik odpovědí na anketní otázky, které by poskytly vedení a zaměstnancům školy zpětnou vazbu ohledně úrovně a kvality vzdělávání a také prostředí naší školy.

Vedení ZUŠ Františka Drdly děkuje všem, kteří věnovali pár minut našim otázkám a zaslali své vesměs velmi pozitivní odpovědi. Děkujeme i za všechny připomínky a náměty, kterými se budeme postupně zabývat, vyhodnocovat je a případně řešit.

Souhrnné výsledky ankety ZUŠ 2019

 

Poděkování všem sponzorům za klavír August Förster

Talentové průzkumy

pro přijetí nových žáků pro školní rok 2019-20 proběhnou 20. a 28. 5. 2019 od 16.00 - 17.30 v prostorách školy. Rodiče se svými dětmi se dostaví v jednom z uvedených termínů. Požadavky k přijetí níže. V tyto dva termíny se mohou dostavit také veškeří zájemci o sborový zpěv od 5 let až po 16 let.

Požadavky jednotlivých uměleckých oborů k talentovým průzkumům 2019

Šablony II.

Projekt ŠABLONY II. je spolufinancován Evropskou unií. Přinese do škol (tentokrát i do základních uměleckých škol) zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

img.obrazky.cz

Také ZUŠ Františka Drdly se od 1. ledna 2019 zapojí do dotačního programu na rozvoj a posilování klíčových kompetencí ve vzdělávání. Během dvou let bude realizovat a naplňovat jednotlivé vybrané šablony, které přinesou do praxe školy jednak odborníky z jednotlivých uměleckých oborů, ale také pomocnou personální sílu při každodenním vzdělávání v ZUŠ - školního asistenta, dále pomůže financovat vzdělávací programy pro pedagogický sbor, projektové dny ve škole i mimo školu, setkávání pedagogů z různých uměleckých škol a mnohé další.

Plakát - Šablony II.

Schválený rozpočet na rok  2019  - ZUŠ F. Drdly

 

 

 

 

 

 

březen

Měsíční plán

právě je 26.3.2019

 • 26.
  březen
  Třídní přehrávka M. Smékalové - 17.00 - sál ZUŠ
 • 27.
  březen
  Okresní kolo soutěže Dětská scéna - recitace - 7.30 - 16.00 - sál ZUŠ (TO) - J. Mifková
 • 28.
  březen
  Koncert tanečního oboru pro MŠ - 9.00 a 10.30 - sál ZUŠ - H. Ludvíková
 • 28.
  březen
  Třídní přehrávka L. Drahotského - 17.00 - sál ZUŠ