Základní umělecká škola
Františka Drdly
Příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou

Aktuální informace ze života školy - hlavní strana webu

Důležitá upozornění pro naše žáky a jejich rodiče:

Vážení rodiče, milí žáci ZUŠ,
od pondělí 4. ledna prozatím do 22. ledna 2021 je opět pro všechny umělecké obory ZUŠ zavedena pouze distanční výuka.

Vyučující své žáky kontaktaktují  již z dřívějších týdnů zavedenými cestami (emailem, telefonem a pod.). 

Za kolektiv učitelů ZUŠ děkuje za pochopení
Mgr. Dana Foralová, ředitelka školy dne 3. 1. 2021

Obsah této stránky:

  1. Nadace Karla Komárka, sbírka na klavír pro ZUŠ je zahájena
  2. Adventní zdobení kašny na náměstí Republiky - výtvarný obor ZUŠ
  3. Benefice pro Tříkrálovou sbírku - Charita a ZUŠ F. Drdly
  4. Předání PC pro Barču Maškovou - akce MAP Žďár nad Sázavou
  5. Úkoly pro žáky hudebních nauk
  6. Šablony II. na naší ZUŠ

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 2+

Nadace Karla Komárka, sbírka na piano pro ZUŠ Františka Drdly

V září letošního roku naše škola požádala (BcA. František Dvořák, MgA. Jitka Benešová, Mgr. Pavel Schmidt) o nové pianino. Odborná komise Nadace Karla Komárka pak rozhodla, že i naší škole pomůže získat nový klávesový nástroj. Nadace po rozdělení všech zakoupených pianin poté vypsala ještě veřejnou sbírku pro drobné přispěvatele ve prospěch všech 56 potřebných škol, včetně té naší.  Nové pianino potřebuje naše škola do multifunkční učebny, kde se vyučuje hra na klavír, hudební nauka, výuka pěveckých sborů a pořádají se zde i třídní besídky.

Děkujeme Vám, pokud i Vy využijete  příležitost přispět šikovným dětem v našem městě rozvíjet svůj talent a věnujete libovolnou finanční částku na účet sbírky pro naši školu: https://pianadoskol.cz/…vou

 

Motivační video ke sbírce na piano

 

Vážení rodiče, učitelé ZUŠ,

dovolte nám, abychom Vás požádali o podporu tzv. Benefice pro Tříkrálovou sbírku Oblastní charity Žďár nad Sázavou, kterou pořádají základní umělecké školy žďárského okresu ve spolupráci s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou. Jedná se o online aktivitu,  jejíž smyslem je podpořit propagaci Tříkrálové sbírky roku 2021 a naší Základní umělecké školy Františka Drdly, a to prostřednictvím facebookové  sítě.  Za tímto účelem byla zřízena stránka   https://www.facebook.com/tsbenefice.charita.zdar

Zde bude možné od 24. 12. 2020 do 24. 1. 2021 přidávat příspěvky ze všech našich oborů (výtvarné práce, videonahrávky z tanečního, dramatického či hudebního oboru).

Mottem této benefice se stalo: „Když umění pomáhá…“

Jak se můžete zapojit? Natočte video Vašeho syna či dcery při domácím nácviku např. hry na hudební nástroj, při tanci, při tvoření, nebo jen nafoťte jeho kresby. Pokud máte svůj  facebookový  profil, vložte svůj příspěvek na výše uvedenou stránku, případně zašlete na email Vašeho vyučujícího. Tím udělíte souhlas, aby správce FB stránky ZUŠ vložil příspěvek za Vás. Na stránku navíc dohlíží průběžně správce žďárské Charity, který zabrání nevhodným příspěvkům a spamům.

Ten, kdo příspěvek vloží, může napsat křestní jméno autora, případně jeho věk plus vložit tzv. hashtag:  #trikralovabenefice #trikralovasbirka2021 #tks2021 #tkszdar

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Mgr.Lenku Šustrovou, koordinátorku propagace Oblastní charity Žďár nad Sázavou na tel. 777 155 389 či emailu: lenka.sustrova@zdar.charita.cz

Důležité upozornění:

Příspěvek s videonahrávkou žáka ZUŠ na FB stránku (https://www.facebook.com/tsbenefice.charita.zdar) vkládá pouze rodič/zákonný zástupce dítěte, které je žákem Základní umělecké školy Františka Drdly. Vložením tohoto příspěvku souhlasí zákonný zástupce s jeho zveřejněním. Subjekty podílející se na organizaci této benefice – (Oblastní charita Žďár nad Sázavou a Základní umělecká škola F. Drdly) - nenesou zodpovědnost za případy, kdy na stránku vloží příspěvek dítě, bez souhlasu svých rodičů/zákonných zástupců. Rovněž nenesou zodpovědnost za označování profilů mezi jednotlivými účastníky navzájem a současně ani za případy, kdy na stránku vloží svůj příspěvek účastník, který není žákem ZUŠ.

Děkujeme, že se společně s námi zapojíte do podpory této tříkrálové kampaně.

Informace o Tříkrálové sbírce v našem okrese naleznete na www.zdar.charita.cz

Přejeme Vám radostné Vánoce a v novém roce hojnost zdraví a optimismu.

Mgr. Lenka Šustrová, Charita Žďár nad Sázavou a Mgr. Dana Foralová, ředitelka ZUŠ F. Drdly                                                            16. 12. 2020

 

Předání PC pro Barču Maškovou - akce MAP Žďár nad Sázavou

Zákonnému zástupci žákyně hudebního oboru ZUŠ Barči Maškové (vyučující p. uč. V. Horký) byl předán použitý, ale plně funkční PC, který zajistila pro nejvíce potřebné žáky našich škol akce MAP pod vedením paní Ing. Radky Hudečkové Ph.D.  Zvláště v dnešní koronavirové době bude tento počítač užitečnou pomůckou při distanční výuce naší žákyně.

imageresize (2)

 

Úkoly pro distanční výuku hudební nauky od 5. 10. 2020

Vypracované a podepsané úkoly můžete oscanovat či ofotit a poslat na emailovou adresu svého vyučujícího učitele hudebních nauk.

5. - 9. 10. 2020:

HN 5.10. 1.roč

HN 5.10. 2.roč

HN 5.10. 3.roč

HN 5.10. 4.roč

HN 5.10. 5. roč

12. - 16. 10. 2020

HN 12.10. 1. roč

HN 12.10. 2.roč

HN 12.10. 3. roč

HN 12.10. 4.roč

HN 12.10. 5. roč

19. - 23. 10. 2020

HN 19.10. 1.roč

HN 19.10. 2.roč

HN 19.10. 3.roč

HN 19.10. 4.roč

HN 19.10. 5. roč

Texty k prac. listu 19.10. 5. roč

2.11. - 6.11.2020

HN 2.11. 1. roč

HN 2.11. 2.roč

HN 2.11. 3. roč

HN 2.11. 4. roč

HN 2.11. 5. roc

9.11. - 13.11.2020

HN 9.11. 1. roc

HN 9.11. 2.roč

HN 9.11. 3. roč

HN 9.11. 4.roč

HN 9.11. 5. roč

16. 11. - 20. 11. 2020

HN 16.11. 1. roč.

HN 16.11. 2.roč.

HN 16.11. 3. roč.

HN 16.11. 4.roč.

HN 16.11. 5. roč.

23. - 27. 11. 2020

HN 23.11. 1. roc

HN 23.11. 2.roč

HN 23.11. 3. roc

HN 23.11. 4.roč

HN 23.11. 5. roc

30. 11.  - 4. 12. 2020

HN 30.11. 1. roc

HN 30.11. 2.roč.

HN 30.11. 3. roc

HN 30.11. 4.roč

HN 30.11. 5. roc

7. 12.  - 11. 12. 2020

HN 7.12. 1. roc

HN 7.12. 2.roč

HN 7.12. 3. roč

HN 7.12. 4.roč

HN 7.12. 5. roc

4. 1.  - 8. 1. 2021

HN 4.1. 1.roč.

HN 4.1. 2.roč

HN 4.1. 4. roč

11. 1.  - 18. 1. 2021

Pan učitel Pavel Schmidt je v pracovní neschopnosti. Jeho žáci si mají prozatím opakovat předešlé učivo z HN. Až se pan učitel uzdraví, žákům vše vynahradí a pracovní listy dodá opožděně. Děkujeme za pochopení.

HN 11.1. 1. roč.

HN 11.1. 2.roč

HN 11.1. 4.roč

18. 1.  - 24. 1. 2021

HN 18.1. 1. roč

HN 18.1. 2.roč.

 

HN 4.1. 3. roč 

HN 11.1. 3. roč.

HN 18.1. 3. roč.

 

HN 18.1. 4.roč.

 

HN 4.1. 5. roc

HN 11.1. 5. roč.

HN 18.1. 5. roč.

Šablony II.

Projekt ŠABLONY II. je spolufinancován Evropskou unií. Přináší do škol (tentokrát i do základních uměleckých škol) zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

img.obrazky.cz

Také ZUŠ Františka Drdly se od 1. ledna 2019 se zapojila do dotačního programu na rozvoj a posilování klíčových kompetencí ve vzdělávání Šablony II.

Během dvou let budeme realizovat a naplňovat jednotlivé vybrané šablony:

Školní asistent bude zapojen do každodenní praxe ve škole a bude pomáhat jak žákům, tak učitelům ve výuce i v přípravě na vyučování

Naši učitelé se budou vzdělávat v oblasti ICT a ve výuce cizích jazyků

Odborníci z praxe pomohou a poradí našim učitelům přímo při výuce

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol pomůže našim učitelům nahlédnout do běžné praxe na jiné škole podobného zaměření

Projektový den mimo školu umožní našim žákům a jejich pedagogům nahlédnout do atraktivních uměleckých prostředí, pozorovat je a případně se také aktivně zapojit do umělecké tvorby

Komunitně osvětová setkání umožní žákům, jejich rodičům, pedagogům i ostatním zájemcům setkat se s aktuálními tématy, která by je mohla zajímat

Plakát - Šablony II.

leden

Měsíční plán

právě je 19.1.2021

  • leden