Základní umělecká škola
Františka Drdly
Příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou

Aktuální informace

Nově přijatí žáci pro školní rok 2016/17

Důležité informace k začátku školního roku 2016-2017

Přijatí žáci hudebního oboru

Přijatí žáci PHV

Přestup žáků HO k jiným učitelům

Rozvrh hodin hudební nauky a některých souborů a sborů 2016-17

Přijatí žáci výtvarného oboru

Přijatí žáci tanečního oboru

Přijatí žáci literárně dramatického oboru

Nově přijatí žáci do pěveckých sborů 2016

Přezkoušení pěveckých sborů Cvrčci I. a II.

Úspěšná dotace Kraje Vysočina na pořízení nové učební pomůcky

ZUŠ Františka Drdly využila možnosti systémové dotace na pořízení nové učební pomůcky ZUŠ Kraje Vysočina a pořídila novou cylindrovou tubu, kterou bude využívat především dechový orchestr ZUŠ.

PODPORIL_KV_150x50

Další akce podporované KRAJEM VYSOČINA

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH "TANEC, TANEC...ŽĎÁR 2016" proběhla úspěšně 8.-9. dubna 2016 v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou. Odborná porota vybrala ze zúčastněných souborů tanec "Nepraktický, pranepatrný" souboru Gen ZUŠ Žďár nad Sázavou pro přímý postup do celostátní přehlídky v Jablonci n.N. Akci finančně podpořil Kraj Vysočina.

PODPORIL_KV_150x50

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE V KUTNÉ HOŘE se uskutečnila ve dnech 20.-22.5.2016 a tanečnice ždárského souboru Gen ZUŠ Žďár nad Sázavou na ní s úspěchem reprezentovaly Kraj Vysočinu s tancem "Strašilky".  Akci finančně podpořil Kraj Vysočina.

PODPORIL_KV_150x50

DPS Žďáráček

rád přijme do svých přípravných oddělení i do sboru koncertního nové zpěváky pro další školní rok 2016/17. Všichni zájemci o sborové zpívání nechť se bez obav dostaví k přezkoušení v průběhu června 2016 nebo od 7. září 2016 do jednotlivých oddělení podle věku:

od 5-7 let: Cvrčci I. - vždy středa od 15.15 – Drdlova síň ZUŠ

od 7-9 let: Cvrčci II. - vždy středa od 14.20 – Drdlova síň ZUŠ

od 10-12 let: Přípravný sbor Žďáráčku - vždy středa od 16.00 – č. 47 ZUŠ

od 12ti let: Koncertní sbor Žďáráček - pondělí a čtvrtek od 16.00 – č. 48 ZUŠ

září

Měsíční plán

právě je 26.9.2016