Základní umělecká škola
Františka Drdly
Příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou

Aktuální informace ze života školy - hlavní strana webu

Informace k zahájení nového školního roku 2021/22 v ZUŠ Františka Drdly

Vážení rodiče, milí žáci,

jménem všech zaměstnanců naší školy vás srdečně zdravím na prahu nového školního roku 2021/22.

Organizace výuky, rozvrhy

Protože jsme škola (ne zájmové zařízení) organizace výuky a stanovení rozvrhů výuky žáků ZUŠ v novém školním roce 2021/22 začíná ihned 1. září 2021.

Z tohoto důvodu bude ZUŠ Františka Drdly pro žáky a jejich rodiče otevřena ve středu 1. září 2021 od 8.00 do 16.30,  2. a 3. září od 13.00 do 17.00. V těchto časech můžete přijít osobně domluvit s našimi učiteli rozvrh hodin a další organizační záležitosti. Pokud se nemůžete dostavit osobně, kontaktujte své učitele emailem (emaily učitelů jsou na webu ZUŠ) nebo telefonicky, pokud máte číslo osobního mobilního telefonu učitele z minulých školních let, a potvrďte tak docházku svého dítěte do daného uměleckého oboru v novém školním roce nejpozději do 3.9.2021!

Zahájení výuky v ZUŠ

Vzhledem ke covidové epidemii bychom rádi v letošním školním roce zahájili výuku co nejdříve. V pátek 3. září zahájí výuku individuální hudební obor podle domluvených rozvrhů. Od pondělí 6. září začne již veškerá výuka v uměleckých oborech – hudebním (i nauky, soubory a sbory) a výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Pokud nestihnete, vážení rodiče, milí žáci, domluvit rozvrh do pátku 3. září,  od pondělí 6. září prosím berte na vědomí, že naši učitelé již vyučují a osobně se na ně obracejte pouze o přestávkách mezi vyučovacími hodinami.  Moc za to děkujeme!

Vstup cizích osob do ZUŠ

Podle aktuálního nařízení MŠMT (Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/22 vzhledem ke covid-19 ze dne 17. 8. 2021) je vstup cizích osob do škol povolen pouze ve výjimečných případech. ZUŠ Františka Drdly však povolí rodičům našich žáků vstup přes vrátnici od 1. do 10. září 2021. Po tomto datu pouze tehdy, pokud je rodič po dohodě s učitelem přítomen na hodině individuální výuky hudebního nástroje se svým dítětem.

Úplata za vzdělávání (školné)

Děkujeme všem rodičům, kteří již uhradili úplatu za vzdělávání v ZUŠ (školné) na účet školy, ostatní, kteří tak dosud neučinili, upozorňujeme, že zákonný termín pro zaplacení školného na ZUŠ v ČR je nejpozději 15. září. Pokud nemůžete, vážení rodiče, tento vyhláškou stanovený termín dodržet, obraťte se osobně na ředitelství školy do 15.9. s žádostí o prodloužení termínu splatnosti. Pokud jste do této doby neobdrželi platební údaje, kontaktujte svého vyučujícího nebo se obraťte na ekonomku naší školy paní Blanku Jelínkovou.

 

Ze ZUŠ Františka Drdly přeje klidný začátek nového školního roku 2021/22

Mgr. Dana Foralová, ředitelka školy, 27. 8. 2021

 

Nově přijatí žáci pro školní rok 2021/22:

Přípravné studium hudebního oboru pro žáky od 6 let

Noví žáci hudebního oboru ZUŠ

Přijatí žáci výtvarného oboru ZUŠ

Přijatí žáci tanečního oboru ZUŠ

Přijatí žáci literárně dramatického oboru ZUŠ

Rozvrh hudební nauky 2021-22

Rozvrh hodin některých souborů a sborů 2021 - 22

 

Pěvecké sbory na ZUŠ 2021/22

Informace k zahájení pravidelné výuky ve pěveckých sborech ZUŠ 2021-22

Nově přijatí zpěváci do pěveckých sborů 2021-22

Přezkoušení Přípravky Žďáráčku 2021

Nábor nových členů do pěveckých sborů 2021

 

Nadace Karla Komárka - sbírka na piano pro ZUŠ Františka Drdly dopadla úspěšně !

V září letošního roku naše škola požádala (BcA. František Dvořák, MgA. Jitka Benešová, Mgr. Pavel Schmidt) o nové pianino. Odborná komise Nadace Karla Komárka pak rozhodla, že i naší škole pomůže získat nový klávesový nástroj. Nadace po rozdělení všech zakoupených pianin, původně určených pro Čínu,  poté vypsala ještě veřejnou sbírku pro drobné přispěvatele ve prospěch všech 56 potřebných škol, včetně té naší.  Nové pianino potřebuje naše škola do multifunkční učebny, kde se vyučuje hra na klavír, hudební nauka, výuka pěveckých sborů a pořádají se zde i třídní besídky. V únoru 2021 obdržela naše škola radostnou zprávu, že peníze na nové pianino se podařilo získat, takže ZUŠ Františka Drdly obdrží v nejbližších týdnech zcela nový a kvalitní nástroj Petrof v hodnotě 219.000 Kč, který výrazně omladí "klávesový park" školy, neboť všechna pianina ve škole jsou stará více než 40 let.

MOC DĚKUJEME !!!

Děkujeme, pokud využijete  příležitost přispět šikovným dětem i v jiných městech, na které se prozatím nedostalo, rozvíjet svůj talent a věnujete libovolnou finanční částku na účet sbírky, více na: https://pianadoskol.cz/…vou

 

Motivační video ke sbírce na piano

Šablony II.

Projekt ŠABLONY II. je spolufinancován Evropskou unií. Přináší do škol (tentokrát i do základních uměleckých škol) zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

img.obrazky.cz

ZUŠ Františka Drdly se od 1. ledna 2019  do 31.března 2021 se zapojila do dotačního programu na rozvoj a posilování klíčových kompetencí ve vzdělávání Šablony II.

Během dvou let a tří měsíců jsme realizovali a naplňovali  jednotlivé vybrané šablony:

Školní asistent bude zapojen do každodenní praxe ve škole a bude pomáhat jak žákům, tak učitelům ve výuce i v přípravě na vyučování

Naši učitelé se budou vzdělávat v oblasti ICT a ve výuce cizích jazyků

Odborníci z praxe pomohou a poradí našim učitelům přímo při výuce

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol pomůže našim učitelům nahlédnout do běžné praxe na jiné škole podobného zaměření

Projektový den mimo školu umožní našim žákům a jejich pedagogům nahlédnout do atraktivních uměleckých prostředí, pozorovat je a případně se také aktivně zapojit do umělecké tvorby

Komunitně osvětová setkání umožní žákům, jejich rodičům, pedagogům i ostatním zájemcům setkat se s aktuálními tématy, která by je mohla zajímat

Plakát - Šablony II.

září

Měsíční plán

právě je 20.9.2021

  • 28.
    září
    Státní svátek