Základní umělecká škola
Františka Drdly
Příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou

Aktuální informace ze života školy - hlavní strana webu

OBSAH (viz níže na této stránce):

  1. Informace ohledně nástupu do ZUŠ po 11. 5. 2020
  2. Čestné prohlášení pro vstup žáků do ZUŠ
  3. Hudební nauka - úkoly pro distanční studium na jednotlivé týdny
  4. Talentové průzkumy a přihlášky do všech uměleckých oborů a pěveckých sborů
  5. Dotace na pomůcky ZUŠ 2020
  6. Poděkování všem sponzorům klavíru August Förster
  7. Šablony II. a ZUŠ F. Drdly
  8. Schválený rozpočet ZUŠ F. Drdly na rok 2020

Vážení rodiče, naši milí žáci, dobrý den,
koronavirus se zdá ustupuje, proto jsme se rozhodli, že se od příštího týdne od pondělí 25. 5. 2020 začneme vyučovat i v hromadných oborech (VO, TO, LDO) a kolektivní výuce v hudebním oboru.
Již druhý týden uskutečňujeme individuální výuku v hudebním oboru, měli jsme tak možnost zaběhnout hygienické postupy alespoň v takto omezeném provozu. Pro tyto žáky individuální výuky se nic zásadního nemění, v roušce a s čestným prohlášením vstupují sami do budovy za panem vrátným.

Nyní chceme začít i s výukou v hromadných oborech (výtvarný obor, taneční obor - jen paní uč. Ludvíková, paní Benešová již do konce šk. roku nevyučuje, literárně-dramatický obor) a také s výukou hudebních nauk, instrumentálních souborů a pěveckých sborů (kromě Cvrčků I. a II., tito malí zpěváci nastoupí až v září 2020).

Všichni žáci kolektivních a hromadných oborů budou čekat před školou, kde se jim bude věnovat naše školní asistenka, která je pak předá osobně vyučujícímu, který si pro své žáky přijde přímo před školu. Žáci musí být pod stálým dohledem, který nejsme schopni jinak v naší budově zabezpečit. Tito žáci budou v roušce a připraví si čestné prohlášení ke kontrole vyučujícím.

Upozorňujeme důrazně, že všichni žáci, kteří se chtějí zúčastnit výuky v ZUŠ, musí mít do každé hodiny vyplněné čestné prohlášení - viz náš web nebo web MŠMT. Bez toho prohlášení nesmíme žádného žáka pustit dovnitř a vracíme je ihned zpět domů, protože není v našich silách a prostorových možnostech nad těmito žáky držet dohled. Ke stažení viz níže pod textem.

Vážení rodiče, milí žáci,
děkujeme za pochopení celé této výjimečné a pro nás nelehké situace, ale věříme, že společným úsilím a disciplinovaným přístupem vše dobře zvládneme. Jen se omlouváme za určité zkrácení vlastní výuky, nějaký čas navíc si vybere kontrola, dezinfekce a jiná organizace našich žáků tak, abychom dodrželi požadované hygienické normy dané pro ZUŠ do konce školního roku 2019-20.
Za kolektiv učitelů se na obnovení výuky po několika týdnech těší Mgr. Dana Foralová, ředitelka
Ve Žďáře nad Sázavou 20. 5. 2020

Čestné prohlášení žáci ZUŠ - zde ke stažení

Domácí úkoly pro hudební nauky:

1.ročník:

HN 16.3. 1.roč.

HN 23. 3. 1.roč.

HN 30.3. 1.roč

HN 6.4. 1.roč

HN 14.4. 1.roč

HN 20.4. 1.roč

HN 27.4. 1.ročník

HN 4.5. 1.roč

HN 11.5. 1.roč

HN 18.5. 1.roč

HN 1.roč., řešení úkolů pro distanční studium - příprava na test

2.ročník:

HN 16.3. 2. roč.

HN 23.3. 2.roč.

HN 30.3. 2.roč

HN 6.4. 2. roč

HN 13.4. 2. roč

HN 20.4. 2.roč

HN 27.4., 2. roč

HN 4.5., 2. roč

HN 11.5., 2. roč

HN 18.5., 2. roč

HN řešení pracovních listů 2. roč pro distanční výuku - příprava na test

3.ročník:

HN 16.3. 3.roč.

HN 23.3 3.roč.

HN 30.3. 3.roč

HN 6.4. 3.roč

HN 14.4. 3.roč

HN 20.4. 3.roč

HN 27.4. 3.ročník

HN 4.5. 3.roč

HN 11.5. 3.roč

HN 18.5. 3.roč

HN 3.roč., řešení úkolů pro distanční studium - příprava na test

4.ročník:

HN 16.3. 4. roč.

HN 23.3., 4.roc

HN 30.3. 4. roč

HN 6.4. 4.roč

HN 13.4., 4.roč

HN 20.4. 4. roč

HN 27.4., 4. roč

HN 4.5., 4.roč

HN 11.5., 4.roč

HN 18.5., 4. roč

HN řešení pracovních listů 4. roč pro distanční studium - příprava na test

5.ročník:

HN 16.3. 5.roč.

HN 23.3. 5.roč.

HN 30.3. 5. roč

HN 6.4. 5.roč

HN 14.4. 5.roč

HN 20.4. 5.roč

HN 27.4. 5.ročník

HN 4.5. 5.roč

HN 11.5. 5.roč

HN 18.5. 5.roč

HN 5.roč., řešení úkolů pro distanční studium - příprava na test

Úkoly pro DPS Žďáráček a přípravný sbor Žďáráčku jsou nachystány na webu: www.zdaracek.cz

 

Plakát talentovky 2020

Prihlaska do hudebního_oboru

Prihlaska_do_výtvarného_oboru

Přihláška do tanečního  oboru

Přihláška do literárně dramatického oboru

Přihláška do sborového zpěvu 2020-21

Požadavky jednotlivých uměleckých oborů k talentovým průzkumům 2020

 

Dotace na pomůcky ZUŠ 2020

ZUŠ Františka Drdly požádala v dotačním programu Fondu Vysočiny KÚ Kraje Vysočina o dotaci na pomůcku do výuky souborové hry - orchestru ZUŠ. Jednalo se o sadu tympánů v celkové výši 119.818 Kč.

Kraj Vysočina podpořil tento počin částkou 82 000 Kč, ZUŠ F. Drdly dodala zbylou částku. Tympány byly školou již zakoupeny a po znovuotevření souborové hry po koronavirové pauze se stanou nepřehlédnutelným hudebním nástrojem v orchestru školy. 

IMG_20200518_164147

Poděkování všem sponzorům za klavír August Förster

Šablony II.

Projekt ŠABLONY II. je spolufinancován Evropskou unií. Přináší do škol (tentokrát i do základních uměleckých škol) zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

img.obrazky.cz

Také ZUŠ Františka Drdly se od 1. ledna 2019 se zapojila do dotačního programu na rozvoj a posilování klíčových kompetencí ve vzdělávání Šablony II.

Během dvou let budeme realizovat a naplňovat jednotlivé vybrané šablony:

Školní asistent bude zapojen do každodenní praxe ve škole a bude pomáhat jak žákům, tak učitelům ve výuce i v přípravě na vyučování

Naši učitelé se budou vzdělávat v oblasti ICT a ve výuce cizích jazyků

Odborníci z praxe pomohou a poradí našim učitelům přímo při výuce

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol pomůže našim učitelům nahlédnout do běžné praxe na jiné škole podobného zaměření

Projektový den mimo školu umožní našim žákům a jejich pedagogům nahlédnout do atraktivních uměleckých prostředí, pozorovat je a případně se také aktivně zapojit do umělecké tvorby

Komunitně osvětová setkání umožní žákům, jejich rodičům, pedagogům i ostatním zájemcům setkat se s aktuálními tématy, která by je mohla zajímat

Plakát - Šablony II.

Schválený rozpočet PO ZUŠ F. Drdly na rok 2020

 

 

 

 

 

 

květen

Měsíční plán

právě je 27.5.2020

  • květen