Základní umělecká škola
Františka Drdly
Příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou

Aktuální informace ze života školy - hlavní strana webu

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. 4. 2021 je na ZUŠ povolena individuální výuka v hudebním oboru  (1 žák na 1 učitele), od 19. 4. nově i sólový zpěv.

Ostatní žáci v kolektivní výuce hudebního oboru (soubory, sbory, hudební nauka) a hromadných oborech (výtvarný, taneční a literárně dramatický obor) pokračují v distanční výuce do odvolání, zde jsou povoleny pouze individuální konzultace na základě dohody učitele se žákem.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dana Foralová, ředitelka 15. 4. 2021

Vyjádření ke školnému na ZUŠ - AZUŠ - školné na ZUŠ 2020/21

Základní vyhláška o ZUŠ -    Vyhláška 2005-71

Obsah této stránky:

  1. Výtvarný obor v době distanční výuky - výzdoba kašny, přání pro seniory
  2. Přijímání nových žáků pro školní rok 2021/22
  3. Úkoly pro žáky hudebních nauk
  4. Nadace Karla Komárka, sbírka na klavír pro ZUŠ F. Drdly byla korunována úspěchem !!!
  5. Šablony II. na naší ZUŠ

1. Žáci a učitelé výtvarného oboru ozdobili městskou kašnu keramickými ptáčky k oslavě velikonočních svátků

Kašna - Velikonoce

NAŠI ŽÁCI PRO NAŠE SENIORY - přáníčka k Velikonocům

Přijďte se podívat k ZUŠ, všechna přání jsou ofocena a vystavena v přízemní vstupní části školy! Více obrázků v galerii webu.

2. Přijímání nových žáků pro školní rok 2021/22   

se uskuteční podle aktuální koronavirové situace nejdříve od 2.poloviny května až do 1. poloviny června 2021 - prozatím vypsané termíny jsou hned pod tímto textem, ale mohou se ještě s ohledem na aktuální situaci změnit.  Proto sledujte naše webové stránky v tomto místě, kde budou zveřejněny ihned nejaktuálnější informace.

Pokud rodiče chtějí, mohou prozatím vyplnit přihlášku do příslušného uměleckého oboru (zde na webu v sekci "O škole") a zaslat ji oscanovanou či ofocenou na email ředitelky školy Mgr. Dany Foralové. Nebo přihlášku vyplnit a  poslat poštou nebo vhodit osobně do poštovní schránky ZUŠ Františka Drdly.

Zde   Termíny přijímání nových žáků

 

3. Úkoly pro distanční výuku hudební nauky od 5. 10. 2020

Naleznete zde.

 

4. Nadace Karla Komárka - sbírka na piano pro ZUŠ Františka Drdly dopadla úspěšně !

V září letošního roku naše škola požádala (BcA. František Dvořák, MgA. Jitka Benešová, Mgr. Pavel Schmidt) o nové pianino. Odborná komise Nadace Karla Komárka pak rozhodla, že i naší škole pomůže získat nový klávesový nástroj. Nadace po rozdělení všech zakoupených pianin, původně určených pro Čínu,  poté vypsala ještě veřejnou sbírku pro drobné přispěvatele ve prospěch všech 56 potřebných škol, včetně té naší.  Nové pianino potřebuje naše škola do multifunkční učebny, kde se vyučuje hra na klavír, hudební nauka, výuka pěveckých sborů a pořádají se zde i třídní besídky. V únoru 2021 obdržela naše škola radostnou zprávu, že peníze na nové pianino se podařilo získat, takže ZUŠ Františka Drdly obdrží v nejbližších týdnech zcela nový a kvalitní nástroj Petrof v hodnotě 219.000 Kč, který výrazně omladí "klávesový park" školy, neboť všechna pianina ve škole jsou stará více než 40 let.

MOC DĚKUJEME !!!

Děkujeme, pokud využijete  příležitost přispět šikovným dětem i v jiných městech, na které se prozatím nedostalo, rozvíjet svůj talent a věnujete libovolnou finanční částku na účet sbírky, více na: https://pianadoskol.cz/…vou

 

Motivační video ke sbírce na piano

5. Šablony II.

Projekt ŠABLONY II. je spolufinancován Evropskou unií. Přináší do škol (tentokrát i do základních uměleckých škol) zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

img.obrazky.cz

Také ZUŠ Františka Drdly se od 1. ledna 2019 se zapojila do dotačního programu na rozvoj a posilování klíčových kompetencí ve vzdělávání Šablony II.

Během dvou let budeme realizovat a naplňovat jednotlivé vybrané šablony:

Školní asistent bude zapojen do každodenní praxe ve škole a bude pomáhat jak žákům, tak učitelům ve výuce i v přípravě na vyučování

Naši učitelé se budou vzdělávat v oblasti ICT a ve výuce cizích jazyků

Odborníci z praxe pomohou a poradí našim učitelům přímo při výuce

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol pomůže našim učitelům nahlédnout do běžné praxe na jiné škole podobného zaměření

Projektový den mimo školu umožní našim žákům a jejich pedagogům nahlédnout do atraktivních uměleckých prostředí, pozorovat je a případně se také aktivně zapojit do umělecké tvorby

Komunitně osvětová setkání umožní žákům, jejich rodičům, pedagogům i ostatním zájemcům setkat se s aktuálními tématy, která by je mohla zajímat

Plakát - Šablony II.

duben

Měsíční plán

právě je 20.4.2021

  • duben