Základní umělecká škola
Františka Drdly
Příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou

Aktuální informace ze života školy - hlavní strana webu

Obsah této stránky:

  1. Důležitá upozornění pro rodiče a žáky ZUŠ - distanční výuka ve 2.pololetí 2020/21, školné na 2. pololetí 2021
  2. Úkoly pro žáky hudebních nauk
  3. Nadace Karla Komárka, sbírka na klavír pro ZUŠ F. Drdly byla korunována úspěchem !!!
  4. Šablony II. na naší ZUŠ

Důležitá upozornění pro naše žáky a jejich rodiče:

1.Vážení rodiče, milí žáci ZUŠ,
pro všechny umělecké obory ZUŠ je zavedena pouze distanční výuka.  Vyučující své žáky kontaktaktují  již z dřívějších týdnů zavedenými cestami (emailem, telefonem a pod.) a pracují společně distančním způsobem. 

Za kolektiv učitelů ZUŠ děkuje za pochopení
Mgr. Dana Foralová, ředitelka školy dne 1. 3. 2021

Výuka ve 2. pololetí 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy,

všichni se jen těžko vyrovnáváme s tím, že výuka uměleckých oborů na naší škole probíhá již po dlouhou dobu distančním způsobem.  Naši učitelé se sice snaží poskytovat co nejkvalitnější distanční výuku, ale podstatu věci tím stejně nezměníme. Proto se na nás v posledních dnech obrací mnoho rodičů s dotazy, zda budeme snižovat školné. Někteří rodiče také odhlašují svoje děti, protože už ztrácí trpělivost nebo proto, že některým dětem distanční výuka nevyhovuje.

Na četné dotazy ředitelů ZUŠ nechala AZUŠ (Asociace základních uměleckých škol ČR) vypracovat na podzim roku 2020 právní rozbor, ze kterého vyplývá, že opravdu nelze snížit školné v průběhu školního roku. Kompletní znění právního rozboru přikládám níže ke stažení a k prostudování. Najdete zde i aktualizované znění vyhlášky č. 71 o ZUŠ z roku 2020.

Situace nám není lhostejná, ale protože nám MŠMT nenabídlo další možná řešení současné situace, u každého oboru zvlášť se nyní intenzivně zamýšlíme nad možnými zlepšeními naší výuky od 2.pololetí. Bereme v potaz i názory a připomínky Vás, rodičů, i když popravdě úplně všem asi nejsme schopni vyjít vstříc. 

Co Vám můžeme nabídnout do 2.pololetí je kromě kvalitní distanční výuky také prodloužení splatnosti školného pro 2. pololetí školního roku 2020/21 dle individuální domluvy s ředitelkou školy buď emailem nebo telefonicky. Tímto krokem se snažíme vyjít vstříc hlavně těm rodičům, kteří přišli v současné době o své příjmy, ale nechtějí své děti odhlašovat. Těm bychom rádi poděkovali v první řadě!

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

děkuji Vám za důvěru a za Váš uvážlivý přístup k ZUŠ v této nelehké situaci. S ohledem na všechny informace si Vás dovoluji požádat o zachování přízně, abychom situaci ve 2. pololetí společně zvládli s co nejmenšími problémy. Už nyní si velmi vážíme všech našich žáků a jejich rodičů, kteří s námi vydrží v těchto nelehkých časech.

Mgr. Dana Foralová, ředitelka školy dne 9.2.2021

 AZUŠ - školné na ZUŠ 2020/21

Vyhláška 2005-71 zakladni umelecke vzdelavani

2. Úkoly pro distanční výuku hudební nauky od 5. 10. 2020

Naleznete zde.

3. Nadace Karla Komárka - sbírka na piano pro ZUŠ Františka Drdly dopadla úspěšně !

V září letošního roku naše škola požádala (BcA. František Dvořák, MgA. Jitka Benešová, Mgr. Pavel Schmidt) o nové pianino. Odborná komise Nadace Karla Komárka pak rozhodla, že i naší škole pomůže získat nový klávesový nástroj. Nadace po rozdělení všech zakoupených pianin, původně určených pro Čínu,  poté vypsala ještě veřejnou sbírku pro drobné přispěvatele ve prospěch všech 56 potřebných škol, včetně té naší.  Nové pianino potřebuje naše škola do multifunkční učebny, kde se vyučuje hra na klavír, hudební nauka, výuka pěveckých sborů a pořádají se zde i třídní besídky. V únoru 2021 obdržela naše škola radostnou zprávu, že peníze na nové pianino se podařilo získat, takže ZUŠ Františka Drdly obdrží v nejbližších týdnech zcela nový a kvalitní nástroj Petrof v hodnotě 219.000 Kč, který výrazně omladí "klávesový park" školy, neboť všechna pianina ve škole jsou stará více než 40 let.

MOC DĚKUJEME !!!

Děkujeme, pokud využijete  příležitost přispět šikovným dětem i v jiných městech, na které se prozatím nedostalo, rozvíjet svůj talent a věnujete libovolnou finanční částku na účet sbírky, více na: https://pianadoskol.cz/…vou

 

Motivační video ke sbírce na piano

4. Šablony II.

Projekt ŠABLONY II. je spolufinancován Evropskou unií. Přináší do škol (tentokrát i do základních uměleckých škol) zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

img.obrazky.cz

Také ZUŠ Františka Drdly se od 1. ledna 2019 se zapojila do dotačního programu na rozvoj a posilování klíčových kompetencí ve vzdělávání Šablony II.

Během dvou let budeme realizovat a naplňovat jednotlivé vybrané šablony:

Školní asistent bude zapojen do každodenní praxe ve škole a bude pomáhat jak žákům, tak učitelům ve výuce i v přípravě na vyučování

Naši učitelé se budou vzdělávat v oblasti ICT a ve výuce cizích jazyků

Odborníci z praxe pomohou a poradí našim učitelům přímo při výuce

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol pomůže našim učitelům nahlédnout do běžné praxe na jiné škole podobného zaměření

Projektový den mimo školu umožní našim žákům a jejich pedagogům nahlédnout do atraktivních uměleckých prostředí, pozorovat je a případně se také aktivně zapojit do umělecké tvorby

Komunitně osvětová setkání umožní žákům, jejich rodičům, pedagogům i ostatním zájemcům setkat se s aktuálními tématy, která by je mohla zajímat

Plakát - Šablony II.

březen

Měsíční plán

právě je 6.3.2021

  • březen