Základní umělecká škola
Františka Drdly
Příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou

Aktuální informace ze života školy

Koncert učitelů ZUŠ 26. listopadu 2019

Opět po roce si dovolujeme pozvat všechny hudbymilovné posluchače na tradiční Koncert učitelů ZUŠ Františka Drdly a jejich hostů, který se koná v úterý 26. listopadu 2019 v 17.00 v sále ZUŠ. Plakát i program koncertu níže.

Koncert učitelů ZUŠ 2019

Program - Koncert učitelů 2019

I38WJN46

 

 

Rozvrh hodin hudební nauky 2019-20

Rozvrh hodin pěveckých sborů a některých instrumentálních souborů 2019- 20

Poděkování všem sponzorům za klavír August Förster

Šablony II.

Projekt ŠABLONY II. je spolufinancován Evropskou unií. Přináší do škol (tentokrát i do základních uměleckých škol) zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

img.obrazky.cz

Také ZUŠ Františka Drdly se od 1. ledna 2019 se zapojila do dotačního programu na rozvoj a posilování klíčových kompetencí ve vzdělávání Šablony II.

Během dvou let budeme realizovat a naplňovat jednotlivé vybrané šablony:

Školní asistent bude zapojen do každodenní praxe ve škole a bude pomáhat jak žákům, tak učitelům ve výuce i v přípravě na vyučování

Naši učitelé se budou vzdělávat v oblasti ICT a ve výuce cizích jazyků

Odborníci z praxe pomohou a poradí našim učitelům přímo při výuce

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol pomůže našim učitelům nahlédnout do běžné praxe na jiné škole podobného zaměření

Projektový den mimo školu umožní našim žákům a jejich pedagogům nahlédnout do atraktivních uměleckých prostředí, pozorovat je a případně se také aktivně zapojit do umělecké tvorby

Komunitně osvětová setkání umožní žákům, jejich rodičům, pedagogům i ostatním zájemcům setkat se s aktuálními tématy, která by je mohla zajímat

Plakát - Šablony II.

Schválený rozpočet PO ZUŠ F. Drdly na rok 2020

 

 

 

 

 

 

listopad

Měsíční plán

právě je 21.11.2019

 • 21.
  listopad
  Vystoupení pro SBD Zelená Hora - 15.00 - jídelna 5.ZŠ - L. Drahotský, M. Smékalová
 • 21.
  listopad
  Školní besídka (L. Drahotský) - 17.00 - sál ZUŠ
 • 23. a 24.
  listopad
  Soustředění DPS Žďáráček
 • 26.
  listopad
  Koncert učitelů ZUŠ a jejich hostů (K. Poláchová) - 17.00 - sál ZUŠ