Základní umělecká škola
Františka Drdly
Příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou

Aktuální informace ze života školy - hlavní strana webu

OBSAH (viz níže na této stránce):

  1. Nově přijatí žáci pro školní rok 2020-21
  2. Přihlášky do uměleckých oborů ZUŠ a do pěveckých sborů
  3. Dotace na pomůcky ZUŠ 2020
  4. Poděkování všem sponzorům klavíru August Förster
  5. Šablony II. a ZUŠ F. Drdly
  6. Schválený rozpočet ZUŠ F. Drdly na rok 2020

Nově přijatí žáci do ZUŠ pro školní rok 2020-21

Důležité-informace-k-začátku-školního-roku-2020-2021

Nově přijatí  žáci do hudebního oboru

Nově přijatí žáci do přípravného studia hudebního oboru

Rozvrh hudební nauky pro školní rok 2020-21

Nově přijatí žáci do výtvarného oboru - J. Zabloudilová

Nově přijatí žáci do výtvarného oboru - H. Šikulová

Noví žáci do tanečního oboru ZUŠ

Nově přijatí zpěváci do pěveckých sborů školní rok 2020 - DPS Žďáráček

LDO prozatím nové žáky nemůže z důvodu kapacity školy přijmout. Možné další přijetí nových žáků LDO očekáváme na začátku září, v tom případě vás budeme okamžitě kontaktovat. Děkujeme za pochopení.

Přihlášky do ZUŠ

Prihlaska do hudebního_oboru

Prihlaska_do_výtvarného_oboru

Přihláška do tanečního  oboru

Přihláška do literárně dramatického oboru

Přihláška do sborového zpěvu 2020-21

Požadavky jednotlivých uměleckých oborů k talentovým průzkumům 2020

Dotace na pomůcky ZUŠ 2020

ZUŠ Františka Drdly požádala v dotačním programu Fondu Vysočiny KÚ Kraje Vysočina o dotaci na pomůcku do výuky souborové hry - orchestru ZUŠ. Jednalo se o sadu tympánů v celkové výši 119.818 Kč.

Kraj Vysočina podpořil tento počin částkou 82 000 Kč, ZUŠ F. Drdly dodala zbylou částku. Tympány byly školou již zakoupeny a po znovuotevření souborové hry po koronavirové pauze se stanou nepřehlédnutelným hudebním nástrojem v orchestru školy. 

IMG_20200518_164147

Poděkování všem sponzorům za klavír August Förster

Šablony II.

Projekt ŠABLONY II. je spolufinancován Evropskou unií. Přináší do škol (tentokrát i do základních uměleckých škol) zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

img.obrazky.cz

Také ZUŠ Františka Drdly se od 1. ledna 2019 se zapojila do dotačního programu na rozvoj a posilování klíčových kompetencí ve vzdělávání Šablony II.

Během dvou let budeme realizovat a naplňovat jednotlivé vybrané šablony:

Školní asistent bude zapojen do každodenní praxe ve škole a bude pomáhat jak žákům, tak učitelům ve výuce i v přípravě na vyučování

Naši učitelé se budou vzdělávat v oblasti ICT a ve výuce cizích jazyků

Odborníci z praxe pomohou a poradí našim učitelům přímo při výuce

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol pomůže našim učitelům nahlédnout do běžné praxe na jiné škole podobného zaměření

Projektový den mimo školu umožní našim žákům a jejich pedagogům nahlédnout do atraktivních uměleckých prostředí, pozorovat je a případně se také aktivně zapojit do umělecké tvorby

Komunitně osvětová setkání umožní žákům, jejich rodičům, pedagogům i ostatním zájemcům setkat se s aktuálními tématy, která by je mohla zajímat

Plakát - Šablony II.

Schválený rozpočet PO ZUŠ F. Drdly na rok 2020

 

 

 

 

 

 

srpen

Měsíční plán

právě je 5.8.2020

  • srpen